Vragenlijsten

Vragenlijsten

Uit onderzoek blijkt dat het meten van effecten via vragenlijsten bijdraagt aan de behandelresultaten: vragenlijsten geven cliënten erkenning en zorgen ervoor dat zij meer verantwoordelijkheid voelen voor het slagen van de hulp. Dit effect treedt op wanneer de vragenlijsten ingezet worden als onderdeel van de hulp.

Praktikon ontwikkelt vragenlijsten

Praktikon is betrokken (geweest) bij het ontwikkelen van tal van vragenlijsten voor het meten van kind- en gezinskenmerken. Ook voor het ontwikkelen van nieuwe vragenlijsten kunt u een beroep op ons doen.

Voorbeelden, informatie, handleidingen en vertalingen

Via onderstaande links vindt u voorbeelden van door Praktikon ontwikkelde vragenlijsten, informatie over de vragenlijsten, handleidingen en eventuele vertalingen.

BESTE (Beoordelingsschaal voor Tevredenheid en Effect)

B-toets (Vragenlijst Bejegeningstoets)

De B-toets meet de kwaliteit van de bejegening in de jeugdzorg. Hierbij wordt de manier waarop de hulpverlener met de cliënt omgaat in kaart gebracht. Het instrument stelt vast in welke mate de hulpverlener volgens ouder of jongere bepaalde gedrags- en houdingsaspecten heeft laten zien in het hulpverleningsproces. U kunt de B-toets ook gebruiken om de algemene bejegening van uw organisatie in kaart te brengen en eventueel bij te sturen.

Vragenlijsten:

Informatie:

OBVL (Opvoedingsbelasting Vragenlijst)

De OBVL meet de opvoedingsbelasting die ouders ervaren in de opvoeding van hun kind(eren) in leeftijd van 0 t/m 18 jaar. De OBVL maakt deel uit van een bredere set aan vragenlijsten: de Vragenlijsten Gezin en Opvoeding (VG&O). Deze set in zijn geheel meet behalve Opvoedingsbelasting (OBVL) ook Gezinsfunctioneren (VGFO), Ouderlijk gedrag (VSOG) en Meegemaakte gebeurtenissen (VMG). Tot slot is er ook een (experimentele) verkorte versie van de OBVL beschikbaar met slechts 10 vragen. Van al deze varianten is een versie voor pleegouders beschikbaar. Hieronder kunt u voorbeelden van de OBVL downloaden.

Vragenlijsten:

Vertalingen:

Informatie:

OBVL – K (Opvoedingsbelasting Vragenlijst – Kort)

De OBVL-K meet de opvoedingsbelasting die ouders ervaren in de opvoeding van hun kind(eren) in leeftijd van 0 t/m 18 jaar. De OBVL-K is de verkorte versie van de Opvoedingsbelasting vragenlijst (OBVL). De OBVL maakt deel uit van een bredere set aan vragenlijsten: de Vragenlijsten Gezin en Opvoeding (VG&O). Deze set in zijn geheel meet behalve Opvoedingsbelasting (OBVL) ook Gezinsfunctioneren (VGFO), Ouderlijk gedrag (VSOG) en Meegemaakte gebeurtenissen (VMG). Van al deze varianten is een versie voor pleegouders beschikbaar. Hieronder kunt u voorbeelden van de OBVL-K downloaden. Bent u geinteresseerd in afname van deze lijsten dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of uw verzoek mailen naar info@praktikon.nl.

Vragenlijsten:

Informatie:

VG&O (Vragenlijsten Gezin & Opvoeding)

Praktikon heeft vier vragenlijsten ontwikkeld die ook als een set zijn af te nemen: de VG&O. Onderdeel van de VG&O zijn de OBVL (Opvoedingsbelasting Vragenlijst), VGFO (Vragenlijst Gezinsfunctioneren Ouders), VSOG (Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag) en de VMG (Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen). Samen geven zij een compleet beeld van het gezinsleven van een jeugdige en zijn/haar ouders. De set is af te nemen bij ouders/verzorgers van kinderen tussen 0 en 18 jaar. Bij kinderen jonger dan 4 wordt de VGFO niet afgenomen. Er is ook een verkorte versie beschikbaar (VG&O kort) zonder de VMG. Van elke lijst in de VG&O is een versie voor pleegouders beschikbaar. Alle lijsten die onderdeel zijn van de VG&O zijn ook los af te nemen. Scoringsinformatie vindt u bij de losse vragenlijsten OBVL, VMG, VSOG en VGFO.

Vragenlijsten:

Vertalingen:

VGFO (Vragenlijst Gezinsfunctioneren Ouders)

De VGFO meet het gezinsfunctioneren van ouders in de opvoeding van hun kind(eren) in leeftijd van 0 t/m 18 jaar. De VGFO richt zich op het functioneren van de ouders. De VGFO maakt deel uit van een bredere set aan vragenlijsten: de Vragenlijsten Gezin en Opvoeding (VG&O). Deze set in zijn geheel meet behalve het Gezinsfunctioneren (VGFO) ook Opvoedingsbelasting (OBVL), Ouderlijk gedrag (VSOG) en Meegemaakte gebeurtenissen (VMG). Tot slot is er ook een (experimentele) verkorte versie van de OBVL beschikbaar met slechts 10 vragen (OBVL-K). Van al deze varianten is een versie voor pleegouders beschikbaar. Hieronder kunt u voorbeelden van de VGFO downloaden.

Vragenlijsten:

Vertalingen:

Informatie:

VHG (Vragenlijst Handelen Groepsleider)

Een groepsleider heeft door de vele contacten met jeugdigen in (semi)residentiële zorg een groot aandeel in de behandeling. Deze vragenlijst bestaat uit een aantal uitspraken over het handelen van de groepsleider ten aanzien van een kind. Gevraagd wordt om voor het betreffende kind in te vullen op welke handelingen het accent heeft gelegen in de behandeling op de leefgroep in de afgelopen maand.

Vragenlijsten:

VMG (Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen)

De VMG geeft een overzicht van belangrijke (ingrijpende of stressvolle) gebeurtenissen in het leven van kind(eren) in leeftijd van 0 t/m 18 jaar. De VMG maakt deel uit van een bredere set aan vragenlijsten: de Vragenlijsten Gezin en Opvoeding (VG&O). Deze set in zijn geheel meet behalve Meegemaakte gebeurtenissen (VMG) ook het Ouderlijk gedrag (VSOG), het Gezinsfunctioneren (VGFO) en de Opvoedingsbelasting (OBVL). Van al deze varianten is ook een versie voor pleegouders beschikbaar. Hieronder kunt u voorbeelden van de VMG downloaden.

Vragenlijsten:

Vertalingen:

Informatie:

VSOG (Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag)

De VSOG meet het gedrag van ouders in de opvoeding van hun kind(eren) in leeftijd van 0 t/m 18 jaar. De VSOG maakt deel uit van een bredere set aan vragenlijsten: de Vragenlijsten Gezin en Opvoeding (VG&O). Deze set in zijn geheel meet behalve Ouderlijk gedrag (VSOG) ook het Gezinsfunctioneren (VGFO), de Opvoedingsbelasting (OBVL) en Meegemaakte gebeurtenissen (VMG). Van al deze varianten is een versie voor pleegouders beschikbaar. Hieronder kunt u voorbeelden van de VSOG downloaden.

Vragenlijsten:

Vertalingen:

Informatie:

ZO! (Observatielijst Zelfregulatie in het Onderwijs)

De Observatielijst Zelfregulatie in het Onderwijs (ZO!) brengt het ontwikkelingsniveau van een leerling op het gebied van zelfregulatie in kaart. Aan de hand van 15 items beoordeelt de leerkracht in hoeverre een leerling in staat is om zijn gedrag, gevoel en aandacht zodanig te reguleren dat hij tot leren en functioneren op school kan komen. Wanneer duidelijk is op welk niveau een leerling zelfregulatie heeft ontwikkeld, kunnen zijn onderwijsbehoeften geformuleerd worden. Het is vervolgens mogelijk om het (intensieve) onderwijs-zorgarrangement zo in te richten, dat het aansluit op de onderwijsbehoeften van die individuele leerling of van een groep leerlingen. De handleiding van de ZO! biedt hiervoor concrete aanknopingspunten. Indien gewenst, is begeleiding bij het gebruik van de ZO! in het onderwijs mogelijk.
Neem voor meer informatie contact op met Tamara Wally (t.wally@cedgroep.nl) of Coleta van Dam.

Informatie:

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in een of meerdere van deze vragenlijsten? Of wilt u meer informatie over vragenlijstontwikkeling door Praktikon? Neem contact met ons op.

Ook via BergOp

Alle vragenlijsten kunnen ook afgenomen worden via BergOp.

Onze andere werkzaamheden

Praktikon helpt organisaties bij het effectief uitvoeren van praktijkgericht onderzoek: van de opzet tot de vertaling naar toepassingen voor diverse doelgroepen.

Praktikon verzorgt trainingen op het gebied van meten, spreken en verbeteren voor professionals.

Breng outcome indicatoren helder in beeld met onze outcome-dashboards, en méér.