Handleiding VSOG per 9 juli beschikbaar

De Handleiding voor de Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag (VSOG) is klaar. De VSOG maakt deel uit van de set vragenlijsten Vragenlijsten Gezin & Opvoeding (VG&O), naast de OBVL, VGFO en VMG. De VSOG is echter ook als afzonderlijk instrument beschikbaar. De set vragenlijsten voor het meten van opvoedingsbelasting, gezinsfunctioneren, opvoedgedrag en meegemaakte gebeurtenissen wordt door Praktikon en Eburon uitgegeven. Voor de OBVL en de VGFO waren al handleidingen beschikbaar; de set is nu aangevuld met de handleiding voor de VSOG.

Evenals de Handleidingen van de OBVL en VGFO wordt de Handleiding VSOG als print-on-demand boek uitgegeven door Eburon (www.eburon.nl). Een gratis versie is vanaf 9 juli 2018 ook hier beschikbaar.

Wijzigingen in de scoring van de VSOG

Belangrijk voor gebruikers van de VSOG – zowel in de verschillende versies van de VG&O als de afzonderlijke vragenlijst – is dat het maken van de Handleiding ook heeft geleid tot belangrijke wijzigingen in naamgeving, scoring en interpretatie van een aantal schalen.

Deze wijzigingen betreffen:

  • Naamgeving van schalen
  • De VSOG meet vijf aspecten van het ouderlijke opvoedingsgedrag, te weten Positieve betrokkenheid (voorheen Positief Ouderlijk Gedrag); Regels aanleren (vh. Regels); Materieel Belonen (vh. Belonen); Straffen; en Fysiek straffen (vh. Hard straffen).
  • De scoring en interpretatie van de schalen Materieel belonen en Straffen is gewijzigd: hoge scores wijzen nu op problematisch opvoedgedrag en lage scores op competent opvoedgedrag (was eerder andersom).
  • Item 18 (‘klap in gezicht’) telt niet meer mee voor de score op de schaal Fysiek straffen maar maakt nog wel deel uit van de vragenlijst.
  • De normering van alle schalen is gewijzigd: Positieve betrokkenheid en Regels aanleren kennen nu nog slechts één normgroep 4-18 jaar (was 4-11 en 12-18 jaar); Bij Materieel belonen en straffen zijn bij de normgroep 4-11 jaar enkele Tscores bijgesteld; Fysiek straffen is genormeerd op basis van 4 items, zonder item 18.

Wijzigingen in de VSOG in BergOp

De VSOG en VG&O zijn al enige jaren in omloop en o.a. opgenomen in BergOp. Vanaf 9 juli 2018 wordt de scoring van de VSOG in BergOp aangepast en de scoringsprofielen gewijzigd. Om de continuïteit van de scores van de VSOG over meerdere metingen tijdens een behandeling te waarborgen, worden per 9 juli 2018 ook de scores aangepast van alle VSOG lijsten die sinds 1 januari 2016 zijn ingevuld.

Hebt u vragen over deze aanpassingen van de VSOG, dan kunt u contact opnemen met Ronald De Meyer van Praktikon (r.demeyer@praktikon.nl of tel. 024-3611020).

Meer Uitgelicht