Onderzoek

Onderzoek

Praktikon begeleidt organisaties in (jeugd)zorg, onderwijs en gemeenten bij alle stappen van praktijkgericht onderzoek: van het goed opzetten van onderzoek tot het vertalen van de uitkomsten naar bruikbare toepassingen voor cliënten, hulpverleners, managers en beleidsmakers. Daartoe kunnen zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethodes worden ingezet.

Als dé onderzoekspartner ondersteunt Praktikon u bij:

 • hypothesevorming: het nadenken over wat werkt en waarom
 • het systematisch beschrijven, bijvoorbeeld van een aanpak, doelgroep of beoogde resultaten
 • doelgroepanalyse: onderzoek naar wie de cliënt eigenlijk is
 • literatuuronderzoek: het gebruiken van bestaande wetenschappelijke kennis om de praktijk te onderbouwen
 • meta-analyse: het samenvoegen van internationale kennis
 • cliëntervaringsonderzoek: het benutten van de mening van de cliënt
 • procesevaluatie: kijken naar wat een verandering teweegbrengt
 • actieonderzoek: cyclisch onderzoeken en aanpassen
 • veranderingsonderzoek: gaat het beter?
 • resultaatmeting: gaat het beter met behandeling dan zonder behandeling?
 • effectmeting: wat is het effect van de behandeling?
 • statistische en kwalitatieve data-analyses
 • instrumentontwikkeling: meten is weten

In het verlengde hiervan ontwikkelen we vragenlijsten en zetten we naar wens onderzoeksresultaten om naar praktische (opleidings)producten.

Onze twee uitgangspunten: uw vragen en bruikbaarheid voor de praktijk

Bij het opzetten van een onderzoek laat Praktikon zich leiden door twee uitgangspunten: de vragen waarop ú antwoord wilt hebben en de bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten voor de praktijk. Het onderzoek sluit zoveel mogelijk aan op bestaande structuren en routines. We kijken daarbij scherp naar hoe we uitkomsten kunnen vertalen in praktische toepassingen. Zodat hulpverleners, managers en beleidsmakers hun werk met nog betere resultaten kunnen uitvoeren!

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over een onderzoek dat wij hebben uitgevoerd? Of wilt u graag weten wat Praktikon voor u kan betekenen op onderzoeksgebied? Bekijk dan hier de publicaties van Praktikon of neem direct contact met ons op.

Onze andere werkzaamheden

Praktikon biedt én ontwikkelt vragenlijsten voor (jeugd)zorg en onderwijs.

Praktikon verzorgt trainingen op het gebied van meten, spreken en verbeteren voor professionals.

Breng outcome indicatoren helder in beeld met onze outcome-dashboards, en méér.