Onderwijs

Onderwijs

Benieuwd naar voorbeelden van diensten en onderzoek voor onderwijs? Hier vindt u een impressie van wat Praktikon kan betekenen.

Diensten en producten

  • Swis Suite
  • Veiligheidsmonitor

Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoeksprojecten

Praktikon is projectleider van een onderzoeksproject dat uitgevoerd wordt in het kader van het Pi7 consortium.

  • Praktikon begeleidt een onderzoeksproject dat uitgevoerd wordt binnen Kentalis. In deze studie wordt onderzocht of vroege interventies een positieve invloed hebben op de taalontwikkeling van jonge kinderen met SLI.
  • Daarnaast is Ron Scholte, directeur van Praktikon, nauw betrokken bij een aantal promotieprojecten die zich bezighouden met belangrijke onderzoeksvragen van de onderwijspraktijk.

Promotieonderzoeken

  • Het promotieonderzoek van Fanny de Swart. In dit onderzoek zal gekeken worden in hoeverre groepsfactoren en de leerkracht-leerling relatie invloed hebben op het functioneren van leerlingen binnen het speciaal onderwijs.
  • Het promotieonderzoek van Monique Nelen. Het betreft een onderzoek naar de effecten van SWPBS.

Praktijkvoorbeeld

Pi7 Zelfregulatie in het onderwijs (leerbaarheid).

Voor wie werkt Praktikon nog meer