ZO! VAN OBSERVEREN TOT STIMULEREN

In opdracht van de zeven Pedologische Instituten in Nederland (PI-7) is de observatielijst ‘Zelfregulatie in het onderwijs’ (ZO!) ontwikkeld. De ZO! is een hulpmiddel om het ontwikkelingsniveau van leerlingen op het gebied van zelfregulatie in kaart te brengen. Wanneer duidelijk is op welk niveau een leerling zelfregulatie heeft ontwikkeld, kunnen zijn of haar onderwijsbehoeften geformuleerd worden. Het is vervolgens mogelijk om het (intensieve) onderwijs-zorgarrangement zo in te richten, dat het aansluit op de onderwijsbehoeften van die individuele leerling of van een groep leerlingen.

Onlangs verscheen in ‘Kind & Adolescent Praktijk’ een artikel over de ZO!  In dit artikel wordt aandacht geschonken aan de totstandkoming van de ZO!, worden de validiteit en betrouwbaarheid besproken en wordt gekeken naar de eerste ervaringen met de ZO! vanuit de praktijk. Uit een pilot blijkt dat leerkrachten positief zijn over het gebruik van de ZO!. Daarnaast blijkt de ZO! bruikbaar voor verschillende doeleinden en lijkt er in het land grote interesse te zijn in een handelingsgericht instrument om onderwijs-zorgarrangementen te volgen en vorm te geven. De ZO! lijkt dan ook te voldoen aan een behoefte ‘in het veld’. Er dient echter nog nader onderzoek te worden gedaan naar de implementatie, het gebruik en de meerwaarde van de ZO! in de praktijk. Lees hier het volledige artikel.

Klik hier voor meer informatie over de ZO! of neem contact op met Tamara Wally (t.wally@cedgroep.nl) of Coleta van Dam (c.vandam@praktikon.nl).

Meer Uitgelicht