WijkteamsWerkenmetJeugd.nl: toolbox voor jeugdprofessionals

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in samenwerking met Movisie, adviesbureau VanMontfoort, PI Research en Praktikon de website ‘Wijkteams Werken met Jeugd’ ontwikkeld. Op de website ‘Wijkteams Werken met Jeugd’ zijn de kennis en hulpmiddelen van vijf kennisinstituten gebundeld. Hiermee wordt voorkomen dat wijkteams in iedere afzonderlijke gemeente ‘het wiel moeten uitvinden’.

Met de lancering van de website ‘Wijkteams Werken met Jeugd’ staat relevante vakinhoud voortaan op één centrale plek. De lancering van de website vond op 19 januari 2018 plaats. Vanaf dat moment kunnen professionals uit wijkteams in heel Nederland de tools kosteloos downloaden en gebruiken.

Kijk voor meer informatie op www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl.

Meer Uitgelicht