Veiligheidsmonitor: Aanvullende analyses personeel V(S)O 2016

Eind 2016 is de tweejaarlijkse monitor Sociale Veiligheid gepubliceerd (Tweede Kamer 2016-2017, 29240, nr.75). De monitor liet zien dat 88% van de personeelsleden in het voortgezet (speciaal) onderwijs zich veilig voelde, maar dus ook dat 12% zich niet veilig voelde. Om meer inzicht te krijgen in de factoren die samenhangen met ervaren veiligheid/onveiligheid van personeel binnen het voortgezet onderwijs is aan Praktikon gevraagd de onderzoeksgegevens op dit onderdeel verder te analyseren. Dat heeft het volgende rapport opgeleverd: ‘Sociale veiligheid in en rond scholen. Aanvullende analyses personeel V(S)O 2016’. Dit rapport is aangeboden aan sociale partners verenigd in het Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Voortgezet Onderwijs (VOION).

Bron: Rijksoverheid

Meer Uitgelicht