Traumasensitief Onderwijs

Belang van Traumasensitief Onderwijs

Een groot deel van alle leerlingen in het onderwijs maakt in zijn jeugd één of meerdere potentieel traumatische ervaringen mee, zoals mishandeling, verwaarlozing, dood of ernstige ziekte van gezinsleden en uithuisplaatsing. Scholen zijn zich veelal te weinig bewust van de signalen van trauma bij leerlingen. Hierdoor wordt er nog te weinig ingespeeld op de specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoeften van leerlingen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt. Uit praktijkervaringen blijkt Traumasensitief Onderwijs een veelbelovende aanpak is om scholen hierin te ondersteunen. Traumasensitief Onderwijs beoogt de kennis op gebied van trauma te vergroten en handvatten aan te bieden.

Implementatie en effecten Traumasensitief Onderwijs

Wetenschappelijk onderzoek naar de implementatie en effecten Traumasensitief Onderwijs is nog beperkt. Daarom ging in november 2018 het onderzoeksproject “Traumasensitief Onderwijs: implementatie van een traumasensitief klimaat in scholen door professionalisering van leerkrachten” van start. Met dit onderzoek komt er meer zicht op wat er nodig is om een traumasensitief klimaat in scholen te ontwikkelen. Er wordt onderzocht wat “best practices” uit de praktijk zijn en wat er uit wetenschappelijke literatuur naar voren komt aan belemmerende en bevorderende factoren in de implementatie van Traumasensitief Onderwijs. Daarnaast onderzoeken we het effect van een traumasensitief schoolklimaat op leerkrachtcompetenties, relatie leerling-leerkracht, klassenklimaat en op de symptomen van trauma, mentale gezondheid, veerkracht en zelfregulatie van leerlingen met trauma ervaringen.

Consortium Traumasensitief Onderwijs

Het onderzoek wordt uitgevoerd op meerdere basis en middelbare scholen in het speciaal en regulier onderwijs. De uitvoering van het onderzoek wordt gedaan door Koraal, Praktikon, Pluryn/Intermetzo, Orion, 4tact-Speciaal Onderwijs/De Loodsboot, die hun krachten gebundeld hebben in een consortium.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met de projectleiders: Wendy Nelen (Koraal & Praktikon) of Petra Helmond (Koraal & Pluryn/Intermetzo), via tso@koraalgroep.nl.

De consortiumpartners van het project Traumasensitief Onderwijs zijn: Wendy Nelen (Koraal & Praktikon), Petra Helmond (Koraal & Pluryn/Intermetzo), Evelyne Offerman & Michiel Asselman (Orion), Jolanda Buijze (De Loodsboot), Roel Kooijmans (Koraal).

Meer Uitgelicht