Trainingen geaccrediteerd!

Vanuit de jarenlange ervaringen met implementeren en uitvoeren van metingen in de (jeugd)zorg worden diverse trainingen aan instellingen verzorgd. Deze praktijkgerichte trainingen dragen bij aan de competentieversterking en het methodisch handelen van professionals. Vanaf heden zijn de trainingen ‘Werken met vragenlijsten’ en ‘Wetenschappelijke Attitude’ geaccrediteerd, wat inhoudt dat zij voldoen aan de kwaliteitseisen van het Registerplein (voorheen BAMw) en het NVO/NIP.

Training Werken met Vragenlijsten
In deze cursus leren deelnemers hoe vragenlijsten ingezet kunnen worden als effectieve interventie binnen behandeling en hoe uitkomsten op een oplossingsgerichte wijze met cliënten worden besproken. Dit leidt tot betere resultaten in de behandeling. Deze training is bedoeld voor HBO-opgeleide professionals of gedragswetenschappers die direct met cliënten werken. Deze training is door het Registerplein geaccrediteerd met 1 registratiepunt.

Training Wetenschappelijke Attitude
In deze cursus leren deelnemers een kritische houding aan te nemen ten aanzien van meten in de zorg. Na voltooiing kunnen deelnemers het evidence-based werken integreren in hun dagelijkse professionele handelen. Deze cursus is bedoeld voor gedragsdeskundigen die zich willen ontwikkelen als scientist-practitioner. Deze drie-daagse training is door het NIP/NVO geaccrediteerd met 4,5 registratiepunten.

Wilt u een training (op locatie)? Klik hier voor meer informatie of neem contact op met Coleta van dam

Meer Uitgelicht