SWIS Suite onderwijsconvenant Privacy

Vanaf heden is SWIS Suite deelnemer van het onderwijs Convenant Privacy. Praktikon onderschrijft hiermee dat privacy waarborging van groot belang is en stelt scholen in staat om middels een bewerkersovereenkomst deze verantwoordelijkheid waar te maken. Dit convenant zorgt ervoor dat de scholen de regie hebben over wat er gebeurt met de gegevens die worden verwerkt bij het gebruik van digitale leermiddelen. Het convenant concretiseert hiermee veel verplichtingen voor scholen die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

SWIS Suite, een product van Praktikon, is een programma waarmee scholen data verzamelen over gedragsincidenten op school-, klas- en leerlingniveau. Binnen het programma worden data over leerlingen opgeslagen, wat vraagt om een goede waarborging van de privacy van leerlingen.

Om de privacy van leerling nog beter te waarborgen, is Praktikon vanaf heden aangesloten bij het onderwijsconvenant Privacy. In het convenant is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) vertaald naar de onderwijspraktijk. Bij de afspraken in het convenant staat voorop dat de school de regie heeft. De school is verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van de leerlingen en de communicatie naar ouders. Praktikon ondersteunt scholen middels een bewerkersovereenkomst. Dit document eist een passende beveiliging van gegevens en maakt duidelijk welke gegevens Praktikon met welk doel in opdracht van de schoolbesturen verwerkt. Ook staan er technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in die Praktikon in acht neemt bij de verwerking van de persoonsgegevens.

In combinatie met het protocol ‘Omgang met en bescherming van persoonsgegevens Praktikon B.V.’ is er een solide basis gelegd voor de veiligheid van data. Op deze manier kunnen leerling, ouders en scholen er altijd op rekenen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de privacy van leerlingen.

Meer Uitgelicht