STOP 4-7 erkend!

De interventie STOP 4-7 voor kinderen met ernstige gedragsproblematiek is erkend als effectief volgens eerste aanwijzingen door de Erkenningscommissie Interventies.

Het hulpverleningsprogramma STOP 4-7, Samen Sterker Terug op Pad, richt zich op gezinnen met kinderen van 4 tot 7 jaar met ernstige gedragsproblemen. De geïntegreerde behandeling voor kinderen, ouders en leerkrachten wil voorkomen dat kinderen verder ontsporen en daarmee zichzelf en de maatschappelijke omgeving veel last bezorgen. Dit gebeurt in kindtrainingen door het aanleren en versterken van prosociaal gedrag en door het versterken van opvoedingsvaardigheden van ouders en leerkrachten.

Uit onderzoek blijkt dat deze interventie significant positieve resultaten oplevert. STOP 4-7 wordt uitgevoerd in Vlaanderen en Nederland. Een interventie is effectief volgens eerste aanwijzingen als uit onderzoek met beperkte bewijskracht blijkt dat er voldoende effect optreedt bij uitvoering van de interventie, ook al staat nog niet vast dat de interventie dat effect heeft veroorzaakt. De interventie is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Ga voor meer informatie naar:
>Databank Effectieve Jeugdinterventies: STOP 4-7 
>Website STOP 4-7

 

Meer Uitgelicht