SNS project update!

In maart 2014 is er binnen NIM Maatschappelijk Werk en Entréa gestart met het door ZonMw gesubsidieerde onderzoek naar de effectiviteit van het werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën (SNS). Om de effectiviteit van het werken vanuit SNS te onderzoeken, worden SNS trajecten vergeleken met reguliere ambulante trajecten binnen NIM Maatschappelijk Werk en Entréa. Het onderzoek vindt plaats bij gezinnen met kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 18 jaar.

Het is weer tijd voor een update over de voortgang van het project. ln de Nieuwsflits wordt onder andere ingegaan op het belang van het onderzoek in de praktijk, vertelt Ellen Tomas, een NIM medewerkster behorende tot het SNS kernteam, over haar ervaring met het werken vanuit SNS en komen twee cliënten aan het woord.

Lees de Nieuwsflits voor meer informatie.

Meer Uitgelicht