Self-assessment implementatie monitoring

Met de Best Rom Practice Checklist (BRPC) kunnen teams, afdelingen of instellingen nagaan hoe ver ze zijn met het implementeren van uitkomstenmonitoring. Via het invullen van 25 vragen (BRPC) krijgt men een beeld van de stand van zaken met betrekking tot de verzameling van gegevens, de benutting van uitkomsten en de vervulling van randvoorwaarden. De lijst is ontwikkeld door het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN). In 2014 werden er gegevens uit een onderzoek bij 26 instellingen van het SEJN gepresenteerd die als spiegelinformatie kunnen dienen. Bekijk hier de presentatie of de factsheet. De voornaamste conclusie uit dit onderzoek was dat de verzameling van gegevens en de vervulling van randvoorwaarden redelijk op gang lijken te zijn gekomen, maar dat de benutting van uitkomsten achterblijft. Er is dus nog ruimte voor verbetering!

De BRPC kan nu ook digitaal worden afgenomen via BergOp.

Meer Uitgelicht