SEJN leerbijeenkomsten

Jeugdzorginstellingen willen dat de zorg die zij bieden werkt voor jeugdigen en gezinnen en daarnaast willen zij verantwoording afleggen over de behaalde resultaten. Ook de overheid streeft in haar wet- en regelgeving naar duurzame, effectieve en betaalbare zorg. De transitie en transformatie van de jeugdzorg hebben de ontwikkelingen rondom resultaatgericht werken in versnelling gebracht. Professionals binnen de instellingen moeten resultaatgericht werken. Het zogenaamde ‘evidence-based werken‘ lijkt daarbij een toverwoord te zijn. Maar wat is evidence-based werken en hoe word je een professional die evidence-based werkt? Het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (afgekort tot SEJN, in de wandelgangen ‘Sein’ genoemd) organiseert voor alle gedragsdeskundigen van deelnemende instellingen een leerbijeenkomst rondom dit thema. Waarbij Praktikon en PIONN samen de inhoud verzorgen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Klik hier voor meer informatie of neem dan contact op met Irene van Bokhoven van het NJi.

Meer Uitgelicht