Praktikon weer drie jaar NEN7510 gecertificeerd

Praktikon weer drie jaar NEN7510 gecertificeerd

Afgelopen maand is Praktikon geaudit in het kader van de NEN7510, een norm voor informatiebeveiliging in de zorg. Dat gebeurt elk jaar, maar deze keer was het een extra belangrijke audit; het ging namelijk om de hercertificering voor de komende drie jaar.

Tijdens deze audit zijn alle onderdelen van het informatiebeveiligingsbeleid van Praktikon getoetst door middel van interviews, steekproeven, visuele inspecties en documentreviews. De uitkomst was positief: Praktikon voldoet aan alle eisen die de NEN7510 en wet- en regelgeving stellen aan informatiebeveiliging in de zorg.

Mooi nieuws dus!
Het vernieuwde certificaat is geldig tot april 2026, maar dat betekent natuurlijk niet dat we nu achterover gaan leunen. Wij blijven ons inspannen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de aan ons toevertrouwde informatie te borgen.

Mocht u hier vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Meer Uitgelicht