Praktijkervaringen met de (digitale) Zelfredzaamheid-Matrix voor Jongeren. Ervaringen van jeugdzorgprofessionals en jongeren.

Volgens professionals en jongeren is de Zelfredzaamheidmatrix-Jongeren (ZRM-J) een geschikt instrument om de mate van zelfredzaamheid bij jongeren van 12 tot 18 jaar in kaart te brengen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut en Praktikon. Doordat de ZRM-J ingaat op belangrijke levensdomeinen geeft het goed inzicht in de problemen en krachten van de cliënt, diens hulpvraag, de voortgang van de behandeling en de visie van de cliënt. Het instrument is behulpzaam bij aanvang van de hulpverlening, alsook voor de evaluatie van de zorg.

Meer Uitgelicht