Outcome-dashboards: Inzicht in resultaten van jeugdhulp

Outcome-dashboards: Inzicht in resultaten van jeugdhulp

Zorgaanbieders en gemeenten staan voor de uitdaging de kwaliteit en resultaten van de jeugdhulp helder in kaart te brengen. Praktikon is gespecialiseerd in het monitoren en in beeld brengen van uitkomsten van jeugdhulp en kan ondersteuning bieden bij het verzamelen, bewerken, analyseren, interpreteren en presenteren van gegevens. Daartoe heeft Praktikon onder andere outcome-dashboards ontwikkeld. Dit zijn resultaatoverzichten die de uitkomsten van de ingezette jeugdhulp in één oogopslag duidelijk maken. Daarnaast kan Praktikon het proces van aanlevering van gegevens aan gemeenten, zorgregio’s en het CBS ondersteunen en helpen automatiseren, wat zorgaanbieders veel werk kan besparen.

Outcome-dashboards
De basis voor de dashboards zijn de outcome-indicatoren zoals die door de VNG, het NJi en de brancheorganisaties zijn vastgesteld:

  • Uitval
  • Cliënttevredenheid
  • Doelrealisatie

Onderstaand vindt u een voorbeeld van hoe resultaten op de indicator ‘Uitval’ en ‘Doelrealisatie’ kunnen worden weergegeven:


Voorbeeldweergave outcome indicator ‘Uitval’

In gesprek over resultaten van zorg
Door de resultaten van de zorg op een toegankelijke manier weer te geven, kunnen zorgaanbieders en gemeenten gemakkelijk en op een eenduidige manier informatie uitwisselen. Gegevens kunnen worden weergegeven per gemeente of zorgregio, binnen de instelling als geheel of bijvoorbeeld per afzonderlijke zorgvorm. De gegevens kunnen in gesprekken tussen zorgaanbieders en gemeenten waardevolle aanknopingspunten bieden voor verbetering van de geboden zorg.

Een flexibel aanbod
Omdat criteria voor aanlevering van gegevens kunnen veranderen en wensen van instellingen en beleidsmakers kunnen verschillen, zijn de dashboards op maat in te richten en aan te passen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met Praktikon voor een persoonlijk advies.


Voorbeeldweergave outcome indicator ‘Doelrealisatie’

Meer informatie?
Ga naar ‘Dashboards outcome indicatoren‘ voor uitgebreide informatie en een demonstratie van de dashboards.
Voor het bespreken van de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte kunt u contact met ons opnemen. We helpen u graag verder!

Meer Uitgelicht