OBVL-K gevalideerd bij multiprobleemgezinnen

De OBVL-K is een verkorte versie van de OBVL. In onderzoek werd nagegaan of de OBVL-K een bruikbaar instrument is voor de hulp aan multiprobleemgezinnen (mpg). Bij ruim 5800 gezinnen, verdeeld over zes jeugdzorginstellingen, werden bij aanvang en einde van de hulp een aantal vragenlijsten afgenomen. Via statistische analyses werden mpg en niet-mpg gezinnen onderscheiden. Vervolgens werden de betrouwbaarheid en de validiteit van de OBVL-K onderzocht. Daarnaast werd bij bijna 250 gezinnen de OBVL-K maandelijks afgenomen om na te gaan of de OBVL-K geschikt is om veranderingen in de opvoedingsbelasting gedurende de hulp te monitoren.

Valide en betrouwbaar

De OBVL-K is betrouwbaar en valide en blijkt bij uitstek geschikt om het verloop van de opvoedingsbelasting tijdens de hulp aan mpg te monitoren. Bij het herhaaldelijk afnemen van de OBVL-K tijdens de hulpverlening werd een significante afname van de problematiek gezien bij mpg. Door het verloop van de opvoedingsbelasting te monitoren, kan sneller bijgestuurd worden als de hulp niet het verwachte resultaat heeft. Om hulpverleners en gezinnen te helpen om de OBVL-K op een goede manier te gebruiken, is een toolkit ontwikkeld. Hierin wordt beschreven hoe de OBVL-K ingezet kan worden in de hulpverlening aan mpg, op welke manier een gesprek gevoerd kan worden met het gezin aan de hand van de resultaten en wat hulpverleners kunnen doen als de hulp niet het verwachte resultaat oplevert. De bevindingen zullen opgenomen worden in de landelijke Richtlijn voor Multiprobleemgezinnen.

Meer weten?

Klik hier voor meer informatie of ga direct naar de Toolkit. Of neem contact op met Praktikon.

Meer Uitgelicht