Nieuwe training ‘Werken met Doelen’

Onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen laat zien dat het gericht werken naar doelen het hulpverleningsresultaat bevordert. Het opstellen van doelen en het meten van doelrealisatie is dus van belang voor cliënten; zij worden er beter van.

Praktikon heeft een training ‘Werken met Doelen ontwikkeld’, waarbij hulpverleners handvatten krijgen om duidelijke hulpverleningsdoelen op te stellen en deze zo concreet mogelijk te operationaliseren, zodat vervolgens gemeten kan worden of die doelen gehaald zijn.

In deze training leren deelnemers meer over het belang van doelen stellen, de criteria voor het stellen van goede, evalueerbare doelen en de wijze van evalueren van opgestelde doelen aan de hand van de GAS-methodiek (Goal Attainment Scaling). In de training wordt theorie afgewisseld met praktische oefeningen. Aan het eind van de training weten deelnemers waar ze op moeten letten bij het opstellen en evalueren van doelen en kunnen ze de bijbehorende werkwijze in de praktijk juist toepassen.

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op. We helpen u graag verder!

Meer Uitgelicht