Monitor Pleegzorg Limburg

In 2009 is in de Limburgse pleegzorg een vernieuwingsproject gestart voor een integrale en innovatieve pleegzorg. Kern van de werkwijze van Pleegzorg Limburg is het gebruik van Sociale Netwerk Strategieën. Het afgelopen jaar heeft Praktikon samen met Rubicon en XONAR een effectmonitor Pleegzorg Limburg ontwikkeld. Deze monitor richt zich op het monitoren van empowerment van ouders en het netwerk, de mate waarin de regie van zorg bij ouders en het netwerk ligt en het empowerment bevorderend gedrag van begeleiders in de pleegzorg.

In deze factsheet wordt de ontwikkeling van de monitor beschreven, evenals een pilot waarin ervaringen zijn opgedaan met de monitor. Ervaringen met de monitor zijn positief, de monitor meet wat beoogd werd en het levert ook al eerste inhoudelijke resultaten op. Wel is er meer aandacht nodig voor implementatie en benutting van de monitor in het primaire proces.

Voor meer informatie neem contact op met Coleta van Dam.

Meer Uitgelicht