Landelijke monitor sociale veiligheid op scholen 2018

Hoe veilig is uw school in de beleving van leerlingen, personeel, schoolleiding en ouders? Welke plekken binnen en rondom de school voelen voor hen veilig en welke niet? Hebben ze wel eens geweld ervaren? Worden ze gepest – op het schoolplein, via briefjes, of via internet? Weten leerlingen bij wie ze terecht kunnen als er iets vervelends gebeurt?

U krijgt antwoord op deze vragen als u deelneemt aan de Veiligheidsmonitor, die komend voorjaar in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt afgenomen. In 2018 wordt het onderzoek uitgevoerd door Praktikon, KBA Nijmegen en het NJi. Scholen kunnen dat schooljaar kosteloos meedoen met de Veiligheidsmonitor. Aanmelden voor deelname is vanaf december 2017 mogelijk voor alle PO-, VO- en (V)SO-scholen.

De Veiligheidsmonitor peilt diverse veiligheidsaspecten bij leerlingen, personeel, de schoolleiding en ouders. Door deel te nemen aan deze monitor, krijgen scholen een breed inzicht in het sociale veiligheidsbeleid van de school en de sociale veiligheidsbeleving van alle partijen. Bovendien voldoen scholen door deelname aan de Veiligheidsmonitor aan de wettelijke verplichting voor het monitoren van de sociale veiligheid.

Hoe gaat het in z’n werk?

Deelname aan de veiligheidsmonitor 2018 is gratis. De afnameperiode kan door de school zelf worden bepaald, tussen half januari en eind april.

Aanmelden

Wie wil deelnemen aan de Veiligheidsmonitor 2018, kan zich nu aanmelden via de website www.schoolveiligheid.net. Doe het snel, u heeft dan tot eind april om de vragenlijsten uit te zetten en in te vullen. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen via het e-mailadres info@schoolveiligheid.net.

Vragenlijsten

Op grond van de ervaringen van voorgaande rondes zijn de vragenlijsten voor alle doelgroepen verbeterd. Invullen van de digitale vragenlijst kost voor personeel ongeveer 10 minuten. Voor leerlingen geldt een invultijd van gemiddeld 20 minuten, afhankelijk van het leesniveau van de leerlingen. Aangeraden wordt een lesuur te reserveren, waarin ook de instructie plaats kan vinden. De ervaring leert dat de voorbereiding van de afname en het opstellen van een rooster door de coördinator een dagdeel in beslag neemt, net als het doornemen, analyseren en bespreken met het team van de resultaten.

Rapportage

Scholen krijgen een rapportage per locatie. Alleen de betreffende school krijgt toegang tot deze informatie. In de rapportage zijn ook de landelijke resultaten opgenomen, zodat een vergelijking gemaakt kan worden (benchmarken). Na toestemming van de school kunnen de vereiste gegevens ook worden aangeleverd aan de Inspectie van het Onderwijs. Hiermee laat u zien dat uw school voldoet aan de wettelijke eisen voor het monitoren van de sociale veiligheid.

Het Ministerie van OCW krijgt geen gegevens van individuele scholen. Wij leveren aan OCW alleen een overzichtsrapportage voor alle scholen. Deze landelijke uitkomsten zijn niet te herleiden tot individuele schoollocaties.

Meer Uitgelicht