Laatste berichten over het SNS project

In maart 2014 is er binnen NIM Maatschappelijk Werk en Entréa gestart met het door ZonMw gesubsidieerde onderzoek naar de effectiviteit van het werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën (SNS). Om de effectiviteit van het werken vanuit SNS te onderzoeken, worden SNS trajecten vergeleken met reguliere ambulante trajecten binnen NIM Maatschappelijk Werk en Entréa. Het onderzoek vindt plaats bij gezinnen met kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 18 jaar.

Het SNS project loopt af en het is dus tijd voor een laatste update. Met in de laatste Nieuwsflits:

  • Bijeenkomst met deelnemers aan het onderzoek!
  • Op donderdag 3 maart heeft een succesvolle en inspirerende avond plaatsgevonden, waarbij het SNS project samen met Zorgbelang Gelderland in gesprek is gegaan met enkele ouders en jongeren.
  • Bijeenkomst Jongerenraad Entrea.
  • Naast de bijeenkomst die er heeft plaatsgevonden met ouders en jongeren die hebben deelgenomen aan het onderzoek, werd er vanuit het SNS project in januari een bezoek gebracht aan een vergadering van de Jongerenraad van Entrea.
  • Lezing op het Congres Jeugd in Onderzoek 2016.
  • Op maandag 14 maart werd er vanuit het SNS project een lezing gegeven over het onderzoek op het congres Jeugd in Onderzoek in Den Bosch.
  • SAVE THE DATE: Aankondiging bijeenkomst 19 mei 2016.
  • Op donderdagavond 19 mei 2016 wordt vanuit het SNS project een bijeenkomst georganiseerd voor mensen die hebben deelgenomen aan het onderzoek, bestuurders, management en professionals van NIM en Entrea en medewerkers van de Gemeente Nijmegen en regio.

Lees de volledige Nieuwsflits voor meer informatie.

Meer Uitgelicht