Kunnen ambulante interventies uithuisplaatsingen in de jeugdhulp voorkomen? Evaluatie van de interventie Ambulante spoedhulp

Praktikon heeft onderzoek gedaan naar de uitvoeringkwaliteit en uitkomsten van ASH bij ruim 6000 gezinnen in de periode van 2013 t/m 2019. Uit dit onderzoek blijkt dat bij ASH gemiddeld aan 92% van de elf uitvoeringscriteria en aan 86% van de uitkomstcriteria werd voldaan. Indien aan twee van de drie uitkomstcriteria (crisis opgeheven, veiligheid gewaarborgd, basisroutines hersteld) werd voldaan, was de kans drie keer kleiner dat er een advies voor uithuisplaatsing kwam. ASH lijkt daarmee een goede interventie voor het voorkomen van uithuisplaatsing. Positieve resultaten voor jeugdigen en hun gezinnen, alsook gemeenten die hiermee een goedkoper alternatief hebben voor hulp aan gezinnen in crisis. In het gepubliceerde artikel in het Nederlandse tijdschrift Orthopedagogiek: Onderzoek en praktijk leest u meer over de bevindingen van het onderzoek.

Meer Uitgelicht