Het meten van opvoedingsbelasting met de OBVL-K bij gezinnen met meervoudige problemen

De OBVL-K is ontwikkeld als een kort screeningsinstrument voor het meten van opvoedingsbelasting bij ouders van kinderen in de jeugdhulp. Uit onderzoek van Praktikon blijkt dat de verkorte versie van de Opvoedingsbelastingvragenlijst (OBVL-K) een betrouwbaar en valide instrument is bij het meten van de opvoedingsbelasting. De OBVL-K blijkt geschikt om de hulp aan multiprobleemgezinnen te meten. Tevens is de OBVL-K gevoelig voor het meten van verandering. In het gepubliceerde artikel in het tijdschrift Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk leest u meer over de bevindingen van het onderzoek.

Meer Uitgelicht