Handboek helpt scholen bij implementatie Traumasensitief Onderwijs

Handboek helpt scholen bij implementatie Traumasensitief Onderwijs

In opdracht van de Vereniging Spoedhulp Jeugd voert Praktikon een doorlopend onderzoek uit naar de kwaliteit van de uitvoering van de interventies Ambulante Spoedhulp en Families First.

Voor beide interventies is een kwaliteitssysteem ontwikkeld waarmee de uitvoering en uitkomsten van de interventies kan worden gemonitord. Voor Families First gebeurt dit sinds 2001 en voor Ambulante Spoedhulp sinds 2011. Uitkomsten worden halfjaarlijks gerapporteerd en gepresenteerd aan de leden van de vereniging. 

Samenwerkingspartners
Spoedhulp Jeugd, instellingen die ASH en/of FF toepassen
Financier
Spoedhulp Jeugd
Looptijd project
Tot en met 2020
Website
www.spoedhulpjeugd.nl

Meer Uitgelicht