Effectiviteit jeugdzorg op jeugdzorgboerderijen

In een door ZonMW gefinancierd onderzoek heeft Praktikon heeft samen met de Universiteit van Wageningen (WUR) en zorginstellingen Pactum en Trias onderzoek gedaan naar de effecten van jeugdzorgboerderijen.

Het doel van het onderzoek was om de (kosten)effectiviteit van verschillende intensieve en minder intensieve vormen van jeugdzorg op de boerderij te evalueren, omdat steeds meer kinderen en jongeren met een jeugdzorgindicatie naar de boerderij gaan.

In het onderzoek participeren jeugdzorginstellingen (Pactum en Trias) die kinderen en jongeren op boerderijen plaatsen waarmee ze een samenwerkingsverband zijn aangegaan. Bij de kinderen en jongeren is veelal sprake van hardnekkige emotionele en gedragsproblematiek in combinatie met problemen thuis en op school. De boer(in) begeleidt kinderen en jongeren op de boerderij en een ambulant begeleider van de instelling onderhoudt het contact met de boer(in) en vaak ook met het gezin van de jeugdige.

Het rapport met de uitkomsten van het onderzoek kunt u hier downloaden.

Meer Uitgelicht