Eerste Webinar landelijke Vereniging Spoedhulp Jeugd

Op 14 april was het zover. Twintig leden van de landelijke vereniging Spoedhulp jeugd  namen deel aan het eerste webinar verzorgt door Inge Bastiaanssen van Praktikon. De 30 minuten durende presentatie over de kwaliteitsgegevens van Spoedhulp Jeugd werd door de deelnemers vanachter het eigen beeldscherm gevolgd.

Tijdens het webinar presenteerde Inge Bastiaanssen de onderzoeksgegevens van Ambulante Spoedhulp (ASH) en Families First (FF) over 2014 en de eerste helft van 2015. De resultaten van zowel FF als ASH waren uitstekend. De normen ten aanzien van het voorkomen van uithuisplaatsing en adequaat handelen in onveilige situaties zijn ruimschoots behaald door alle respondent lid organisaties. Andermaal bewijzen beide interventies hun nut voor kinderen in crisis en nood!

Via vier polls konden de deelnemers direct reageren op vragen en kon Inge Bastiaanssen inspringen met relevante informatie. Ook de vragenmodule werd door meerderen gebruikt. Middels een chatfunctie konden deelnemers vragen stellen die door Milou Golbach werden beantwoord of werden doorgespeeld aan Inge Bastiaanssen.

Het webinar blijkt voor herhaling vatbaar. Daarnaast is het door de technische vooruitgang van BergOp en de Super-User functie, die het mogelijk maakt om snel en foutloos geanonimiseerde data op te halen, mogelijk om vaker een terugkoppeling van de onderzoeksgegevens te gaan verzorgen. De sleutel ligt nu bij de organisaties die deze technische faciliteiten moeten gaan benutten en hulpverleners moeten ondersteunen en aanmoedigen om hun gegevens snel aan te leveren. Wanneer dit nog beter gaat moet het lukken om al eind mei de uitkomsten van het tweede deel van 2015 op te leveren en direct na de zomer de gegevens van de eerste helft van dit jaar. Op deze manier kunnen lid organisaties aan de gemeenten goed laten zien wat Spoedhulp Jeugd voor hun burgers kan betekenen, kunnen hulpverleners zich verbeteren en hebben cliënten daar direct het voordeel van. 

Bron: www.spoedhulpjeugd.nl

Meer Uitgelicht