Dashboards: Outcome-indicatoren helder in beeld

Transparantie in de zorg is belangrijker dan ooit.  Jeugdzorginstellingen staan voor de uitdaging om hun zorgresultaten helder in kaart te brengen, niet alleen om de zorg binnen de instelling te optimaliseren, maar ook om samen met gemeenten in gesprek te gaan over de resultaten.

Om de informatie-uitwisseling tussen de betrokken partijen te ondersteunen, heeft Praktikon dashboards ontwikkeld die inzicht bieden in de resultaten van de ingezette jeugdhulp. Dit sluit aan bij het initiatief vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) om tot meer harmonisatie van ‘outcome-indicatoren’ te komen.

Wilt u meer weten over welke indicatoren dit precies zijn en wat u zou kunnen met de dashboards? Klik dan hier voor meer informatie.

Meer Uitgelicht