Beter in transitie met de BETERapp?

De transitie naar volwassenheid is voor jongeren veelal een bijzondere, en soms ook belastende, periode. Voor jongeren in een jeugdinstelling is deze periode extra belastend. Door de ‘harde knip’ bij 18 jaar verlaten de meeste jongeren de jeugdhulp en maken eerder dan leeftijdgenoten stappen naar zelfstandigheid. In het project Over de Drempel is onderzocht welke factoren voor jongeren uit de jeugdhulp een rol spelen tijdens deze transitie en of een mobiele applicatie (app) hen in deze periode ondersteuning kon bieden. Een kleine groep jongeren werd tijdens deze transitie gevolgd. Daaruit bleek dat een app ondersteunend kán zijn tijdens de transitie, maar dan náást het contact met de oud-mentor en/of de vervolghulpverlening, en niet in plaats daarvan. Het onderzoek levert ook relevante nevenbevindingen op over de inzet van technologie in de hulpverleningspraktijk.

Volledige artikel te vinden op www.tijdschriftvoororthopedagogiek.nl.

Meer Uitgelicht