Amsterdam kiest voor Praktikon

 

De gemeenten in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben Praktikon opdracht gegeven om met BergOp gegevens te verzamelen over de uitkomsten van de door hen gefinancierde jeugdhulp. Om de cliënttevredenheid en het nut of resultaat van de hulp te meten, wordt de Cliëntervaringsmonitor (CEM+) gebruikt, een instrument dat door de gemeenten zelf is ontwikkeld. Praktikon werkt hierbij samen met Initi8 uit Rotterdam, die de het aanleveren van de data aan de gemeenten gaat verzorgen.

Meer Uitgelicht