Amsterdam kiest voor Praktikon

De gemeenten in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben Praktikon opdracht gegeven om met BergOp gegevens te verzamelen over de uitkomsten van de door hen gefinancierde jeugdhulp. Om de cliënttevredenheid en het nut of resultaat van de hulp te meten wordt de Cliëntervaringsmonitor (CEM+) gebruikt, een instrument dat door de gemeenten zelf is ontwikkeld. Praktikon werkt hierbij nauw samen met Initi8 uit Rotterdam, die het aanleveren van de data aan de gemeenten gaat verzorgen als Trusted Third Party (TTP).

Meer Uitgelicht