20 jaar aanwijzingen voor de effectiviteit van IAG

Onderzoek naar uitkomsten van Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) in de jaren 2009-2019 laat zien dat probleemgedrag van jeugdigen en opvoedingsbelasting van ouders jaarlijks significant afnemen. Gevoegd bij het onderzoek naar uitkomsten in de jaren 2000-2008 geeft dit over een periode van 20 jaar consistente aanwijzingen voor de effectiviteit van IAG.

IAG is een veel geïndiceerde interventie voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen, waarbij niet zelden een uithuisplaatsing van een of meer kinderen dreigt. De interventie duurt gemiddeld zo’n zes maanden en richt zich op het terugdringen van het probleemgedrag van jeugdigen en de opvoedingsbelasting van hun ouders, alsook het vergroten van ouderlijke opvoedvaardigheden en het meer betrekken van het sociaal netwerk bij het gezin. In opdracht van de landelijke participantengroep IAG, waarbij 25 jeugdhulporganisaties en vier hogescholen zijn aangesloten met als doel de interventie door te ontwikkelen, voerde Praktikon een onderzoek uit naar de effectiviteit van IAG. Hiervoor werd gebruik gemaakt van gegevens van vragenlijsten die bij IAG in het kader van de hulp verzameld werden. Het ging hierbij om de Child Behavior Checklist (CBCL) en de Opvoedingsbelastingvragenlijst (OBVL).

Twaalf jeugdhulporganisaties leverden 3363 bruikbare CBCL-metingen en 2828 bruikbare OBVL-metingen aan van gezinnen die in de periode 2009-2019 een IAG-behandeling afsloten. De analyse van deze gegevens liet zien dat het probleemgedrag van de jeugdigen en de opvoedingsbelasting van de ouders elk jaar statistisch significant afnemen, met middelgrote effecten. Meer dan de helft tot twee derde van de jeugdigen laat ieder jaar een statistisch significante verbetering van probleemgedrag zien. Datzelfde geldt voor de opvoedingsbelasting van de ouders.

Deze resultaten, samen met de resultaten uit eerder onderzoek uit de periode 2000-2008, wijzen erop dat IAG effectief is. Een kritische kanttekening is wel dat er in al die jaren geen controlegroepen waren, waardoor de effecten niet onomstotelijk zijn vastgesteld. In termen van de effectladder gaat het om eerste aanwijzingen voor effectiviteit, die laten zien dat IAG over de jaren heen ‘doeltreffend’ is gebleken.

Bent u geïnteresseerd in het onderzoeksrapport? U kunt het hiernaast downloaden.

Meer Uitgelicht