Werkzame factoren in de jeugdhulpverlening: Alliantie, cliëntfactoren en professionalfactoren

Werkzame factoren in de jeugdhulpverlening: Alliantie, clintfactoren en professionalfactoren

Gebruikmakend van een kennisoverzicht over cliënt-, professional- en alliantiefactoren (Barnhoorn et al., 2013), gaf ZonMw vorm aan het programma ‘Effectief werken in de jeugdsector: Algemeen werkzame factoren’. In de periode 2013-2018 zijn 19 onderzoeksprojecten uitgevoerd binnen dit ZonMw-programma. Deze projecten hebben ieder afzonderlijk kennis opgeleverd over alliantie, cliënt- en professionalfactoren. Daarnaast maakten de projecten gebruik van een grote diversiteit aan instrumenten om deze werkzame factoren te meten. Een overkoepelend beeld van de opbrengsten van de projecten en gebruikte meetinstrumenten ontbrak echter.

Daarom bundelden Praktikon, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de projectleiders van de 19 projecten de bevindingen1 en gebruikte instrumenten2 van de 19 projecten. Op basis van deze twee documenten maakten we een overzicht van de belangrijkste bevindingen en de meest bruikbare instrumenten (deel 1 van dit document). Daarnaast formuleerden de projectleiders aanbevelingen voor verschillende partijen in het jeugddomein (deel 2 van dit document).

Het huidige overzicht is gebaseerd op de 19 door ZonMw gefinancierde projecten. De gezamenlijke bevindingen vanuit deze projecten bieden belangrijke aanknopingspunten voor vervolgstappen in het jeugddomein. Bij het zetten van deze vervolgstappen is het zinvol om – naast dit overzicht – gebruik te maken van overige kennis uit de (internationale) wetenschappelijke literatuur.

Samenwerkingspartners
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Financier
ZonMw
Looptijd project
2013-2018

Meer publicaties