Transformatie en outcome: de cijfers vóór de verhalen. Rapportage fase 1: overzicht van outcome-data, bevindingen en aanbevelingen.

Centraal in dit project staat de vraag: 'Hoe organiseren we samen een effectieve transformatie door het verbeteren van data, informatie en kennis, en tot welke inzichten leidt dat?' In samenwerking met gemeenten, jeugdhulpinstellingen en onderzoekers en met inbreng van opvoeders en jongeren wordt kennis ontwikkeld die helpt uitspraken te kunnen doen over de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdhulp. Zo kan een gemeente beter inschatten in hoeverre haar jeugdbeleid succesvol is en kunnen aanbieders van jeugdhulp betere zorg en ondersteuning bieden aan kinderen en hun ouders.

Samenwerkingspartners
EntreaLindenhout, Gemeente Nijmegen, Karakter en Pluryn
Financier
ZonMw
Looptijd project
2016-2018

Meer publicaties