Toolkit hulpverlening aan multiprobleemgezinnen

Toolkit hulpverlening aan multiprobleemgezinnen

Signaleren van stagnerende hulp en interveniëren bij multiprobleemgezinnen

De hulpverlening aan multiprobleemgezinnen vergt een bijzondere aanpak. Het kan lastig zijn om deze gezinnen de juiste hulp te bieden. Daarom is het belangrijk om goed aan te sluiten op de behoeften van het gezin en steeds te blijven afvragen of de gehanteerde aanpak aanslaat, of dat er iets anders nodig is. De vraag ‘zijn we op de goede weg?’ is echter niet altijd makkelijk te beantwoorden. In deze toolkit worden praktische handvatten aangereikt om het verloop van de hulpverlening te kunnen monitoren, zodat eventuele stagnering of verslechtering snel kan worden gesignaleerd en de hulpverlening kan worden bijgestuurd. Ook zijn er interventies opgenomen die kunnen worden ingezet wanneer de hulpverlening stagneert en een andere aanpak nodig is.

Bij multiprobleemgezinnen is er vaak sprake van een hoge mate van opvoedingsstress. Om opvoedingsstress in kaart te brengen wordt er in de hulpverlening gebruik gemaakt van de Opvoedingsbelastingsvragenlijst (OBVL). Voor een snelle en periodieke afname is de Opvoedingsbelastingsvragenlijst-Kort (OBVL-K) ontwikkeld. Deze korte lijst kan worden gebruikt om het verloop van de hulpverlening te monitoren. In het eerste hoofdstuk wordt een inleiding gegeven op het nut van het werken aan de hand van feedback van cliënten en het gebruik van de OBVL-K. In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de meerwaarde van het gebruik van de OBVL-K; het interpreteren van een verloopprofiel met tussentijdse resultaten en het voeren van een verklarend gesprek met het gezin aan de hand van de resultaten. In het derde hoofdstuk zijn interventies uitgewerkt die ingezet kunnen worden wanneer de hulpverlening stagneert. Deze interventies bieden zo een mooi overzicht van stappen die kunnen worden ondernomen wanneer de hulp stagneert. De interventies die zijn uitgewerkt en opgenomen in deze toolkit zijn: uit de situatie halen; systemisch verbreden; toekomstprojecties; benadrukken wat goed gaat; inzetten van een collega; netwerkoverleg; inzetten van ervaringsdeskundigen en het kritisch maximum erkennen.

Deze toolkit is tot stand gekomen als onderdeel van het onderzoek ‘Monitoren van het verloop van de hulp aan multiprobleemgezinnen met de OBVL-K’. Hulverleners en cliënten van vier organisaties hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de toolkit: Intermetzo, Jarabee, ’t Poortje en Youké. Deze toolkit is door en voor de praktijk ontwikkeld. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt vanuit het programma Effectief werken in de jeugdsector van ZonMw.

Samenwerkingspartners
Intermetzo, Jarabee, Het Poortje jeugdinrichtingen en Youké
Mede mogelijk gemaakt door
ZonMw

Meer publicaties