Sociale veiligheid in en rond scholen. Aanvullende analyses personeel V(S)O 2016

Veiligheid op en rond school wordt sinds 2006 actief door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gemonitord. Het ITS, onderdeel van de Radboud Universiteit Nijmegen, heeft in 2006 de basis gelegd voor het onderzoeksmodel van de landelijke monitor. Met het opheffen van het ITS in 2016 is de rapportage van de monitor voor dat jaar overgenomen door Praktikon. In 2018 is de Veiligheidsmonitor uitgevoerd door Praktikon, in samenwerking met KBA Nijmegen en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). In 2006 en 2008 is de monitor alleen in het voortgezet onderwijs afgenomen, in 2010, 2012, 2014, 2016 en 2018 ook in het primair onderwijs. De monitor levert niet alleen een landelijk beeld, maar ook scholen krijgen een rapportage op locatieniveau waarmee ze het eigen veiligheidsbeleid kunnen toetsen en het veiligheidsklimaat kunnen monitoren.

Meer publicaties