Sociale veiligheid in en rond scholen

In deze samenvatting staan opvallende uitkomsten uit de monitor weergegeven. Deze zijn geselecteerd door de auteurs in overleg met de opdrachtgever. Indien een resultaat hier niet besproken wordt wil dat in geen geval zeggen dat we het resultaat onbelangrijk vinden. Voor specifieke situaties of doelgroepen kan het betreffende resultaat het meest belangrijke uit de monitor zijn. Om die reden staan alle resultaten in de bijlage in tabelvorm weergegeven.

Meer publicaties