Praktijkgestuurd veranderingsonderzoek - Orthopedagogisch Centrum Brabant

Het Orthopedagogisch Centrum Brabant (OCB) is een instelling voor behandeling van jongeren met een lichte verstandelijke beperking die gedragsproblemen en opvoedingsproblemen hebben. OCB heeft 25 vestigingen verspreid over de regio’s West, Midden en Zuid-Oost Brabant waarin diverse vormen van hulp worden aangeboden. Het hulpaanbod bestaat uit onderzoek en observatie; hulp in de thuissituatie; therapie en training; naschoolse dagbehandeling; residentiële behandelgroepen; ondersteuning bij zelfstandigheidsontwikkeling; en hulp in crisissituaties.

Meer publicaties