Ontwikkeling en validering van ProVict

In dit rapport wordt verslag gedaan van de ontwikkeling en validering van ProVict. ProVict bepaalt de kans op herhaald slachtofferschap voor personen die als slachtoffer in contact komen met de politie en is uitsluitend gebaseerd op politieregistraties. Het onderzoek is uitgevoerd door Praktikon in opdracht van dhr. Oscar Dros, politiechef Eenheid Oost- Nederland, tevens landelijk portefeuillehouder dienstverlening, programma slachtofferrecht, bij de Politie.

Voor dit onderzoek is een begeleidingscommissie samengesteld ter verhoging van de kwaliteit van het onderzoek en ter bewaking van de onafhankelijkheid en objectiviteit. De begeleidingscommissie, onder leiding van Peije de Meij (directeur Operatiën), bestond uit Lianne Wierts (sectorhoofd, voormalig programmamanager slachtofferzorg), Franck Wagemakers (beleidsmedewerker Slachtofferhulp Nederland), Anja de Bruin (sectorhoofd Rotterdam, Operatiën), Roel Holvast (teamchef onderzoek politie academie), Geert-Jan Stams (Hoogleraar Forensische Orthopedagogiek, Universiteit van Amsterdam). Daarnaast gaat speciale dank uit naar Jeroen Gijsen en Dick Willems (Team Business Intelligence Amsterdam) voor het genereren van de ProVict dataset.

Meer publicaties