Monitor Triple P Stadsregio Amsterdam - Jaarrapportage 2012

In de Stadsregio Amsterdam1 werken veel instellingen met het programma Positief Opvoeden volgens Triple P. Een belangrijke reden voor gemeenten en instellingen om voor Positief Opvoeden volgens Triple P2 te kiezen is de effectiviteit van het programma: uit internationaal onderzoek blijkt steeds weer dat Positief Opvoeden volgens Triple P ‘werkt’. Dat wil zeggen dat ouders betere opvoeders worden en dat zij een merkbare verandering in het gezin/bij hun kind kunnen vaststellen. Ook in de Stadsregio Amsterdam wordt onderzoek gedaan naar de effecten van Positief Opvoeden volgens Triple P. Deze factsheet beschrijft het onderzoek en de resultaten over het jaar 2012 en geeft antwoord op vragen zoals: ‘zijn ouders tevreden met het gevolgde programma?’, ‘hebben kinderen baat bij de interventie?’ en ‘welk effect heeft het werken met het programma op het voorkomen van ernstige problematiek?’.

Meer publicaties