Met jeugdzorg de boer op

Voor een groeiend aantal jeugdigen met ernstige problemen blijkt het huidige aanbod in de jeugdzorg niet of niet voldoende toereikend. Het gaat om jeugdigen met problematiek in diverse levensgebieden, zoals ruzie in de thuissituatie, schooluitval, geen positieve invulling kunnen geven aan hun vrijetijdsbesteding, omgang met verkeerde vrienden en risicovol gedrag voor criminele activiteiten. Deze jeugdigen zijn vaak al eerder zonder succes behandeld, hun toekomstperspectief is zorgelijk en goede raad is letterlijk duur. De jeugdzorgboerderij lijkt voor deze jeugdigen een welkome aanvulling op het bestaande jeugdhulpaanbod.

Samenwerkingspartners
BJB, jutz, topaze, Plant research international
Financier
Provincie Noord-Brabant

Meer publicaties