Handle With Care - Group care worker interventions for youth in residential treatment

Een uithuisplaatsing heeft grote impact op het leven van kinderen. Kinderen worden uit hun vertrouwde omgeving gehaald weg van gezinsleden, familie, school en buurt. De jeugdzorg in Nederland probeert al enkele decennia om een dergelijke maatregel te voorkomen, onder andere door te investeren in ambulante vormen van jeugdzorg met als doel het gezin bij elkaar houden. Desalniettemin worden in Nederland ieder jaar 30.000 kinderen in de residentiële jeugdzorg geplaatst vanwege ernstige gezinsproblemen en gedrags- en ontwikkelingsproblemen (SCP, 2009). Bij plaatsing in de residentiële jeugdzorg verblijven kinderen in een leefgroep waar zij worden begeleid door pedagogisch medewerkers. Tijdens hun dagelijkse interactie met kinderen geven pedagogisch medewerkers vorm aan de behandeling. Deze zorg kan worden gezien als de kern van de residentiële jeugdzorg. Er is echter weinig bekend over de inhoud en kwaliteit van de zorg die pedagogisch medewerkers bieden, en wat het aandeel is van die zorg in de effectiviteit van de behandeling binnen een residentiële instelling. Het huidige onderzoek is uitgevoerd binnen de residentiële afdeling voor kinderen van 5 tot 12 jaar oud van Entréa, een jeugdzorginstelling in Gelderland. Het doel van dit onderzoek was het identificeren van effectieve interventies voor pedagogisch medewerkers binnen de residentiële zorg. Daarbij richt dit proefschrift zich op pedagogische zorg, concreter geformuleerd als pedagogisch handelen. Pedagogische handelen is gedefinieerd als interventies van pedagogisch medewerkers die zijn afgestemd op het gedrag van kinderen met als doel kinderen helpen hun gedrag te verbeteren. Naast de inhoud van pedagogisch handelen, worden in dit onderzoek de relaties tussen pedagogisch handelen en probleemgedrag van kinderen onderzocht. Hoofdstuk 1 van dit proefschrift gaat uitgebreid in op beschikbare literatuur over en onderzoek naar pedagogisch leefgroep werk, concepten van pedagogisch handelen en de relatie met probleemgedrag van kinderen.

Meer publicaties