Factsheet voor hulpverleners: Aandacht voor de alliantie

Als hulpverlener werkt u samen met jeugdigen, ouders en hun naasten. Aandacht voor de samenwerkingsrelatie (of: alliantie) met hen is een vanzelfsprekend onderdeel van uw vak. Een goede alliantie tussen cliënten en hulpverleners is namelijk belangrijk voor een goed verloop en resultaat van de hulp.

Meer publicaties