Factsheet procesevaluatie innovatieproject Aanvangsmeting verwijsstructuur jeugdhulp Nijmegen

Een belangrijk doel van het innovatieproject van de Coöperatie Vrijgevestigde Jeugd GGZ Nijmegen is het optimaliseren van de samenwerkingsafspraken met collega-instellingen en verwijzers. Zodoende is een vragenlijst ontwikkeld met als doel om inzicht te krijgen in de huidige verwijsstructuur, de problemen die hiermee gepaard gaan en de wijze waarop de verwijsstructuur idealiter georganiseerd is.

Meer publicaties