Factsheet Pilot Study Tools4School

Tools4School is een gedragsinterventie voor jongeren die vanwege hun gedrag dreigen uit te vallen in het VO en VSO1 . De interventie is gebaseerd op de effectieve cognitieve- en sociale vaardigheidstraining Tools4U, die voor dit doel is aangepast aan de uitvoering in een onderwijssetting. Tools4School wordt op school uitgevoerd en bestaat uit een cognitieve- en sociale vaardigheidstraining voor de leerling, trainingsbijeenkomsten voor de ouders en een instructie voor docenten. Dit laatste is om de leerling in de klas te ondersteunen bij het generaliseren van de geleerde vaardigheden. Door deze opzet wordt een breed steunsysteem voor de leerling gecreëerd. Ttegelijkertijd wordt gewerkt aan het versterken van de relatie tussen ouders, school en leerling. Borging van de resultaten van de training op individueel niveau (versterkte schoolvaardigheden) en op schoolniveau (een meer planmatige aanpak m.b.t. het stimuleren van gewenst gedrag in de klas) behoren tot de interventie, evenals het systematisch verzamelen van data over de resultaten. Tools4School is daardoor een geschikte interventie voor selectieve en geïndiceerde preventie als onderdeel van Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS)2 . Tools4School is vanuit het samenwerkingsverband Pi7 ontwikkeld door PI Research, in samenwerking met De Bascule SOz, Onderwijsadvies en HCO. De procesevaluatie van de ontwikkeling en implementatie wordt uitgevoerd door Praktikon.

Samenwerkingspartners
De Bascule SOz, Onderwijsadvies en HCO

Meer publicaties