Factsheet 4 resultaten Pi7 Groepsdynamica

Jullie school heeft de afgelopen twee jaar deelgenomen aan een groot landelijk project. Hierbij kijken wij naar de sociale relaties tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkrachten: wat is de invloed daarvan op de ontwikkeling van kinderen? Op vier meetmomenten zijn onderzoekers op jullie scholen geweest om bij leerlingen vragenlijsten af te nemen; ook leerkrachten hebben op die momenten vragenlijsten ingevuld. Daarnaast zijn allerlei CITO-scores van de deelnemende leerlingen verzameld. In mei-juni 2016 is dit voor de laatste keer gebeurd. Daarmee is de periode van het verzamelen van gegevens afgesloten. Dit schooljaar zal in het teken staan van het analyseren van al die gegevens. Nu we alle gegevens hebben kunnen we zien dat we ruim voldoende gegevens hebben voor de analyses. Dat is heel belangrijk om ook zeker te weten dat wat we vinden ook echt iets betekent. Deze hoeveelheid gegevens is voor het speciaal onderwijs uitzonderlijk en daar mogen wij (en jullie ook) best een beetje trots op zijn.

Meer publicaties