Effectieve monitoring vraagt om effectieve organisatie

Uitkomstenmonitoring is de laatste jaren flink in opmars in de jeugdzorg. Onderzoek laat zien dat hulpverleners effectiever zijn als ze hun uitkomsten monitoren. Overheid en financiers oefenen druk uit om behandelingen te verantwoorden. Een effectieve monitoring vereist echter ook een effectieve organisatie. Dit betekent dat er in een instelling (1) een goed lopende gegevensverzameling is, (2) benutting van uitkomsten op cliëntniveau en instellingsniveau plaatsvindt en (3) goede randvoorwaarden geboden worden. Op deze poster wordt een door het SEJN ontwikkelde checklist gepresenteerd die inzicht biedt in het voldoen aan deze eisen.

Samenwerkingspartners
Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN)
Website
www.sejn.nl

Meer publicaties