De Lerende Databank Jeugd: betere benutting van gegevens door gebruik van een feedbacksysteem

In 2008 is het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN) opgericht (zie kader). Het SEJN is een netwerkorganisatie van jeugdhulpinstellingen en kennis- en onderzoeksorganisaties die samen werken aan goede en effectieve hulp voor kinderen en hun gezinnen1 . In dat kader verzamelen de bij het SEJN aangesloten jeugdhulpinstellingen al geruime tijd gegevens over de kwaliteit en effectiviteit van de door hen geboden hulp. Daarbij sluiten zij veelal aan bij de landelijk aanbevolen outcome criteria2 : uitval, cliënttevredenheid en doelrealisatie. Met deze gegevens kunnen jeugdhulp-instellingen vragen beantwoorden als: Is de hulp volgens plan beëindigd? Heeft het gezin iets aan de hulp gehad? Zijn de doelen behaald? Zijn de problemen verminderd? Kan het gezin nu zonder hulp verder?

Meer publicaties