1000 jongerenplan, de onmisbare schakel: doelgroep, uitstroom en werkzame factoren

Om de toename in de jeugdwerkloosheid tegen te gaan is in 2009 vanuit de overheid het Actieplan Jeugdwerkloosheid1 opgesteld, dat doorloopt tot in 2011. Uit de voortgangsbrief van december 20102 blijkt dat de aanpak van werkloosheid onder kwetsbare jongeren nog verder versterkt moet worden. Vooruitlopend daarop is de provincie Overijssel in 2009 extra gaan investeren in arbeidsmarktkansen voor jongeren die moeilijk aan een baan komen, zij zijn gestart met het project ‘1000 jongerenplan’. Het doel van het project is om in heel Overijssel 1000 jongeren een integraal traject aan te bieden van werken, wonen en het opbouwen van een sociaal netwerk, dat resulteert in een baan, opleiding en stabiele woon- en leefsituatie. Vanaf november 2009 tot en met december 2014 kunnen jongeren deelnemen aan dit project. Het project valt binnen drie regionale actieplannen jeugdwerkloosheid in Overijssel en wordt uitgevoerd vanuit de jeugdzorginstellingen: Trias Jeugdhulp in IJssel Vecht, Jarabee in Twente en Pactum in de Stedendriehoek rondom Deventer. Intensieve begeleiding tijdens werk (werkmeester), school en in de thuissituatie is de rode draad in de aanpak. Bedrijven, die deze jongeren een leerwerkplek aanbieden, krijgen een financiële ondersteuning (maximaal 10.000 euro) van de provincie. Er is nauwe samenwerking met gemeenten, beroepsonderwijs, UWV, werkgevers, de samenwerkende kenniscentra, woningcorporaties en andere instellingen.

Meer publicaties