Praktikon.nl maakt gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten werken en te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Voor meer informatie, bekijk ons privacybeleid.

Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@praktikon.nl
Direct naar: BergOp.info
Zelfredzaamheidmatrix (ZRM) ontwikkeling in modules
Zelfredzaamheidmatrix (ZRM) ontwikkeling in modules

De Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) is een instrument waarmee de zelfredzaamheid (zelf problemen kunnen oplossen of hulp inroepen) op 11 domeinen (w.o. financiën, dagbesteding, huisvesting, geestelijke gezondheid) in kaart kan worden gebracht. Het instrument is relatief eenvoudig in te vullen door hulpverleners. De ZRM is ontwikkeld door GGD Amsterdam/Gemeente Rotterdam voor de doelgroep OGGZ. De eenvoud van de ZRM in combinatie met het meten van maatschappelijke indicatoren maken het een gewild instrument, zeker ook binnen de transitie.
Doordat de ZRM nu binnen het brede sociale domein wordt ingezet, stelt dit andere eisen aan het instrument. Daarom wordt de ZRM doorontwikkeld in verschillende modules:

Praktikon is via de Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen betrokken bij de zelfrapportagevariant van de YoungZRM en de ontwikkeling van de SysteemZRM.

Samenwerkingspartners

Looptijd project

Doorlopend

Meer informatie over dit project?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marc Delsing of Coleta van Dam.