Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@praktikon.nl
Direct naar: BergOp.info
Stop 4-7
U bent hier: Home / Projecten / Stop 4 7
Stop 4-7

STOP4-7 is een interventie voor kinderen tussen 4 en 7 jaar, die thuis en/of op school ernstige gedragsproblemen vertonen. STOP staat voor Samen sterker Terug Op Pad. Naast een training voor kinderen bevat het programma ook een training voor ouders, voor leerkrachten en eventueel andere betrokkenen. Deze multi-modale aanpak is de kracht van het STOP4-7 programma: alle betrokkenen rondom een kind werken op eenzelfde wijze samen aan het doel van STOP4-7. Dit doel is het doorbreken van het negatieve interactiepatroon tussen het kind en zijn/haar omgeving. In het trainingsprogramma ligt het accent op het belonen van gewenst gedrag en het negeren van ongewenst gedrag. Het kind kan zich daardoor binnen zijn/haar mogelijkheden op positieve wijze verder ontwikkelen. Het kan beter functioneren binnen het gezin en ouders krijgen meer grip op de opvoeding van hun kind. Ook zal het kind beter functioneren op school en hierdoor meer profiteren van onderwijs.

Van 2003 t/m 2015 heeft Praktikon in samenwerking met STOP Vlaanderen en de instellingen die STOP4-7 uitvoeren onderzoek gedaan naar de effectiviteit van STOP4-7. De positieve uitkomsten hebben ertoe geleid dat STOP4-7 op de databank effectieve jeugdinterventies het predikaat ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’ heeft mogen ontvangen.

Samenwerkingspartners

Financier

Entrea, Youké, M.O.C. ’t Kabouterhuis en Lindenhout.

Looptijd project

Afgerond

Website

www.stop4-7.nl

Meer informatie over dit project?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Praktikon.